Servicios

CENTRE D'EDUCACIÓ lNFANTIL

Els Xiquets
Centre privat autoritzat i subvencionat per la Conselleria d'Educació
Directora: Angels Arasa Roure
964 45 12 64 
info@elsxiquets.com
www.elsxiquets.com

 

CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Centre E. Especial Baix Maestrat
Centre Públic
Directora: Sra. Carolina
Adreça: Av. Gil d'Atrocillo, s/n 
964 33 64 75 
12004001@edu.gva.es  
www.mestreacasa.gva.es/web/ceebaixmaestrat

 

CENTRES PÚBLICS

CEIP Jaume I
Educació Infantil i primària.
Director: Sra. Olga Mulet 
Adreça: Av. Leopoldo Querol s/n 
964 40 56 05 
12006779@edu.gva.es
www.mestreacasa.gva.es/web/ceipjaumeivinaros


CEIP Manuel Foguet
Educació infantil i primària
Directora: Sra. Mercé Garreta
Adreça: C/ Iecla, s/n 
964 33 64 85 
12004199@edu.gva.es 
www.mestreacasa.gva.es/web/manuelfoguet


CEIP Ntra. Sra. de l'Assumpció
Educació infantil i primària
Directora: Lourdes Baila  
Adreça: Av. Llibertat, s/n 
964 33 64 60  
12003079@edu.gva.es
www.mestreacasa.gva.es/web/1200307900


CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia
Educació infantil i primària
Director: Sr. Daniel Marti
Adreça: Av. Llibertat, s/n 
964 33 64 65 
12003146@edu.gva.es 
www.mestreacasa.gva.es/web/1200314600

 


CEIP Sant Sebastià
Educació infantil i primària
Directora: Sra. Mª Carmen Fontanet Gilabert
Adreça: Av. Tarragona, s/n 
964 33 64 55
12003067@edu.gva.es
www.mestreacasa.gva.es/web/1200306700

 

CENTRES CONCERTATS

Col·legi Consolació
Educació infantil, primària i secundària
Titular: Sra. Montse
Adreça: C/ Socors, s/n 
964 45 06 25 
consolacio@convina.com     
www.consolacionvinaros.blogspot.com 

 

Col·legi Divina Providència
Educació infantil, primària i secundària
Directora: Sra. Encarna Peña Marcos
Adreça: C/Convent, s/n  
964 40 76 20
funddivina@gmail.com
www.divinaprovidenciavinaros.es

 

I.E.S.

IES José Vilaplana
Centre Públic 
Directora: Sra. Neus Falcó 
Adreça: Av. Gil d'Atrocillo, s/n 
964 40 56 45 
12003468@edu.gva.es 
www.mestreacasa.gva.es/web/josevilaplana


IES Leopoldo Querol
Centre Públic 
Director: Sr. Andreu Branchat
Adreça: Av. Gil d'Atrocillo, s/n 
964 40 56 35 
12003080@edu.gva.es 
www.iesleopoldo.edu.gva.es/moodle2