Servicios

CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2021 / 2022

Presentació oferta formativa

Presentació sol·licituds via telemàtica

FP Bàsica

Clicles Formatius Grau Mitjà, Grau Superior

10 de maig

 

Del 21 de maig a l'1 de juny

Del 21 de maig a l'1 de juny

Duplicitats

FP Bàsica

Clicles Formatius Grau Mitjà, Grau Superior

 

Del 8 al  15 de juny

Del 8 al  15 de juny

   

Presentació de requisit acadèmic

FP Bàsica

Clicles Formatius Grau Mitjà, Grau Superior

 

Fins al 2 de juliol

Fins al 8 de juliol

Publicació de vacants

Llistes provisionals

FP Bàsica

Clicles Formatius Grau Mitjà, Grau Superior

6 de juliol

 

7 de juliol

13 de juliol

Reclamacions davant la direcció o titularitat del centre

FP Bàsica

Clicles Formatius Grau Mitjà, Grau Superior

 

Del 7 al 9 de juliol

Del 13 al 15 de juliol

Llistes definitives

FP Bàsica

Clicles Formatius Grau Mitjà, Grau Superior

Reclamacions davant la comissió d'escolarització

FP Bàsica

Clicles Formatius Grau Mitjà, Grau Superior

 

15 de juliol

22 de juliol

 

15 al 19 de juliol

Del 22 al 26 de juliol

Matrícula

FP Bàsica

Clicles Formatius Grau Mitjà, Grau Superior

 

Del 16 al 22 de juliol

Del 23 al 30 de juliol