Servicios

SETMANA SANTA EN ANGLÉS / EASTER ENGLISH: PENDENT LA PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA SANTA 2019

Es tracta d'un programa educatiu de conciliació de la vida laboral i familiar i amb el que la regidoria d'educació pretén donar resposta als interessos dels pares/mares en completar l'educació dels seus fills amb una matèria tan important com és l'anglés, amb la realització d'activitats lúdiques.


Es durà a terme els dies 3, 4, 5, 6 i 9 d'abril, durant les vacances escolars de Setmana Santa 2018.

L'horari serà de 8,45 a 13,30 h.

Lloc: CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia

Està destinat a xiquets/tes d'infantil 3, 4, 5 anys i de 1r a 6é de primària, escolaritzats a col·legis de Vinaròs. 

PREU: 12 €

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR: 
- DNI dels pares i del menor.
- Fulla d'inscripció correctament complimentada.