Servicios

Curs 2018-2019

Les activitats escolars del curs acadèmic 2018-2019 s'iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:

 1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s'iniciaran el 10 de setembre de 2018 i finalitzaran el 20 de juny de 2019.
 2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s'iniciaran el 10 de setembre de 2018 i finalitzaran el 18 de juny de 2019.
 3. En formació professional s'iniciaran el 10 de setembre de 2018 i finalitzaran el 18 de juny de 2019. Excepcionalment l'alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica iniciarà les activitats escolars el 20 de setembre de 2018 i finalitzarà el 14 de juny de 2019.                                                                                                                                                                                    L'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciarà les activitats escolars el 10 de setembre de 2018 i finalitzaran el 18 de juny de 2019.
 4. En formació de Persones Adultes, s'iniciaran el 18 de setembre de 2018 i finalitzaran el 14 de juny de 2019.
 5. En ensenyances esportives reglades i artístiques començaran el 24 de setembre de 2018 i finalitzaran el 18 de juny de 2019.
 6. En ensenyances d'idiomes començaran l'1 d'octubre de 2018 i finalitzaran el 25 de juny de 2019.

 

Els períodes de vacances del curs 2018-2019 seran els següents:

 1. Vacances de Nadal: des del 24 de desembre de 2018 fins al 6 de gener de 2019, ambdós inclosos.
 2. Vacances de Pasqua: des del 18 d'abril al 29 d'abril de 2019, ambdós inclosos.

 

Durant aquest curs escolar seran festius:

 • 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
 • 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya
 • 1 de novembre, Festa de Tot Sants
 • 6 de desembre, Dia de la Constitució
 • 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció
 • 19 de març, Sant Josep
 • 1 de maig, Festa del Treball