Servicios

AJUDES A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR -XIQUIBÓ- Curs 2019/20:  

 Bases

BASES XIQUIBÓ 2019-2020.pdf

 Instància sol·licitud xiquibó INSTANCIA descarregar

 Termini de presentació d'ajudes                              

 

  De l 17 de juny al 5 de juliol      De 9 a 14 hores

la setmana de festes la Regidoria d'Educació romandrà tancada del 24 al 28 de juny, tots dos inclosos

                                      

 Lloc de  presentació                                                     A la Regidoria d'Educació  o a través de la SEU ELECTRÒNICA  

 

 

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL  CURS 2019/20                                                                                                 

 

Bases                                                                        Descarregar. pdf
Instància  

 Infantil-primària-ESO. pdf

 

Termini de presentació  

Llistat de l'ajuda concedida i determini per a subsanar possibles erros

  Del 27 de setembre a l'11 d'octubre

Del 5 al 19 de desembre     Regidoria d'Educació

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds Oficina OIAC (empadronament) de 16:00 a 19:00 hores

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT PER A BATXILLERAT  CURS 2019/20

Bases Descarregar.pdf                                                  
Instància Batxillerat.pdf

Termini de presentació

Llistat de l'ajuda concedida i determini per a subsanar possibles erros

Del 27 de setembre a l'11 d'octubre

Del 5 al 19 de desembre     Regidoria d'Educació

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds Oficina OIAC (empadronament) de 16:00 a 19:00 hores

 

AJUDA PER A TRANSPORT ESCOLAR PER ALS ALUMNES D'ESO DELS IES JOSE VILAPLANA I LEOPOLDO QUEROL  CURS 2019/20

 Bases reguladores                                     Descarregar.pdf
 Instància

   Descarregar.pdf       

 Termini de presentació 

 

Lloc on s'han de presentar

 

    DEL 16 DE JULIOL AL 5 DE AGOST

     De 9 a 12 hores

    Regidoria d'Educació                  (Biblioteca)

 
 
 
 

ENLLAÇ/INFORMACIÓ AJUDES PER AL TRANSPORT UNIVERSITARI A LA COMUNITAT VALENCIANA

http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2019/1039&L=0