Servicios

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

L'educació és un dret fonamental, reconegut per la nostra constitució. Possibilitar l'accés a aquesta, desenvolupar-la, millorar-la i finançar-la és un deure dels poders públics i de les diferents administracions.

La Regidoria d'Educació gestiona i desenvolupa totes aquelles competències, que en matèria educativa tenen encomanades els ajuntaments, que si bé la legislació actual no confereix als ajuntaments la condició d'administració educativa, sí que els reconeix i encomana comeses educatives.

Les Corporacions Locals intervenen en l'àmbit educatiu molt més enllà d'on aconsegueixen les seues competències, jugant un paper dinamitzador tant en la gestió com en el finançament d'aquells serveis educatius necessaris per als ciutadans i que freqüentment aquests demanden als ajuntaments, quant a entitat que li és més propera.

La Regidoria d'Educació actua en les següents matèries:

- Detecció i avaluació de les necessitats de la ciutat en matèria educativa.

- Participació en el disseny de la xarxa de centres i programació de les seues necessitats més importants, tenint en compte el desenvolupament urbanístic i demogràfic.

- Gestió davant l'Administració autonòmica de la programació d'infraestructures i equipaments necessaris.

- Provisió de sòls per a l'edificació, manteniment dels edificis d'ensenyament obligatori, la seua conservació, les seus grans i petites reformes, etc.

- Planificació, engegada i gestió de programes educatius de titularitat municipal que completen l'oferta educativa del municipi.

- Realització de programes i campanyes específiques de titularitat municipal.

 

DADES DE CONTACTE

Regidora: Mercedes García Baila

Visites amb la regidora: Cita prèvia

Atenció al públic: Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Adreça: Biblioteca Municipal

Tel. 964407961