Servicios

https://vinaros.sedelectronica.es/info.0AJUDES PER A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR -XIQUIBÓ- Curs 2023/2024:

 

 

 

XIQUIBÓ bases 2023-2024.pdf

Termini de presentació d'ajudes: 

 Lloc de  presentació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 16 al 30 de juny     

www.vinaros.es  ( SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VINARÒS - Catàleg de tràmits - Subvencións - Ajudes a la conciliació de la vida laboral i familiar (XIQUIBÒ)) 

PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ SOL EN FORMAT pdf. 

NO ÉS NECESSÀRIA LA COMPULSA DE DOCUMENTS

Autorització seguretat social.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicació passos a seguir per als beneficiaris del Xiquibó 2023-2024                                                   

EXPLICACI'O BENEFICIARIS XIQUIBÓ.pdf

 

 

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA CURS 2023/2024                                                                                            

 

Bases                                                                        BASES  2023-2024.pdf

 

 

 

 Autorizació seguretat social.pdf

Termini de presentació  

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds

DEL 15 AL 28 DE SETEMBRE 2023

 SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VINARÒS/ SUBVENCIONS /  PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf. 

 

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT PER A BATXILLERAT  CURS 2023/2024

Bases BASES 2023-2024_0.pdf
Termini de presentació DEL 15 AL 28 DE SETEMBRE 2023

 

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds

 

 SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VINARÒS / SUBVENCIONS /  PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf.

 

 

 

 

AJUDA PER A TRANSPORT ESCOLAR PER ALS ALUMNES D'ESO DELS IES JOSE VILAPLANA I LEOPOLDO QUEROL  CURS 2023/2024

 Bases reguladores                                  BASES  CURSO 2023-2024_0.pdf
 

AUTORITZACIÓ SEGURETAT SOCIAL.pdf

 

Termini de presentació

Lloc on s'han de presentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINI PER RECOLLIR LA TARGETA EN AUTOS MEDITERRANI

 

 

 

 

De l'1 al 22 d'agost 2023

www.vinaros.es  SEU ELECTRÒNICA- SUBVENCIONS /  PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf. 

 

Una vegada que estigui en la seu ha d'anar: Catàleg de Tràmits---Suvbencions---ajudes transport IES---tramitació electrònica

PRESENTAR DOCUMENTACIÓ ÚNICAMENT EN FORMAT PDF

 

 

 

 

 

 

A partir  del 7 de setembre 2023

 Horari de dilluns a divendres: De 10.00 a 14. 00 h  i de 16.00 a 18.00h

NOTA EXPLICATIVA _1.pdf


 

 
 
 

ENLLAÇ/INFORMACIÓ AJUDES PER AL TRANSPORT NIVELL NO UNIVERSITARI

https://portal.edu.gva.es/46012951/2023/03/22/beques-per-al-curs-2023-24-dels-estudis-postobligatoris/