Servicios

AJUDES A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR -XIQUIBÓ- Curs 2021/22:  

 Bases

bases CHIQUIBONO 2021-2022 pdf

 Instància sol·licitud xiquibó

www.vinaros.es  Seu eletrònica

 Termini de presentació d'ajudes                

 

 

Explicació passos a seguir per als beneficiais del Xiquibó 2021-2022

Del 17 al 28 de maig

LLISTAT PROVISIONAL BENEFICIARIS SOL·LICITUDS XIQUIBÓ 2021-2022_.pdf            

        

EXPLICACIÓ PASSOS A SEGUIR BENEFICIARIS XIQUIBÓ.pdf   

Termini d'esmena i reclamació

Del 9 al 22 de juliol 

 Lloc de  presentació                                                    www.vinaros.es   ( SEU ELECTRÒNICA )

Mantenimient tercers.pdf

Autorització seguretat social.pdf

 

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL  CURS 2021/22                                                                                              

 

Bases                                                                        BASES AYUDA LIBROS y MATERIAL ESCOLAR 2021-2022.pdf
 

 

 

Termini de presentació  

 

PENDENT

 

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds (Quan s'obri el termini)

 

 

 www.vinaros.es SEU ELECTRÒNICA / PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf.

 

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT PER A BATXILLERAT  CURS 2021/22

Bases  BASES AYUDA LIBROS y MATERIAL ESCOLAR 2021-2022.pd                                  
   

Termini de presentació

 

PENDENT

 

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds (Quan s'obri el termini) www.vinaros.es  SEU ELECTRÒNICA /  PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf. 

 

AJUDA PER A TRANSPORT ESCOLAR PER ALS ALUMNES D'ESO DELS IES JOSE VILAPLANA I LEOPOLDO QUEROL  CURS 2021/22

 Bases reguladores                                  BASES TRANSPORT CURS 2021-2022.pdf
 

AUTORITZACIÓ SEGURETAT SOCIAL.pdf

FITXA MANTENIMENT TERCERS.pdf

Termini de presentació

Lloc on s'han de presentar (Quan s'obri el termini)

 

   

 

Del 8 al 28 de juliol, tots dos inclosos

https://vinaros.sedelectronica.es/info.0     

Una vegada que estigui en la seu ha d'anar: Catàleg de Tràmits---Suvbencions---ajudes transport IES---tramitació electrònica

PRESENTAR DOCUMENTACIÓ ÚNICAMENT EN FORMAT PDF

 
 
 

ENLLAÇ/INFORMACIÓ AJUDES PER AL TRANSPORT NIVELL NO UNIVERSITARI

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=242

ENLLAÇ/INFORMACIÓ AJUDES PER AL TRANSPORT UNIVERSITARI A LA COMUNITAT VALENCIANA

https://dogv.gva.es/datos/2019/02/08/pdf/2019_1039.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/20/pdf/2021_5373.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/20/pdf/2021_5508.pdf

transporteuniv@gva.es