Servicios

https://vinaros.sedelectronica.es/info.0AJUDES PER A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR -XIQUIBÓ- Curs 2022/23:  

 

 

 Bases

Termini de presentació d'ajudes                

 Lloc de  presentació: www.vinaros.es  ( SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VINARÒS )  

Mantenimient tercers.pdf

Autorització seguretat social.pdf

LLISTAT PERCENTATGE BENEFICIARIS DE L'AJUDA 

 

XIQUIBÓ 2022-2023.pdf

Del 6 al 17 de juny 2022        

Fi de termini

https://vinaros.sedelectronica.es/info.8

 

 

LLISTAT DEFINITIU XIQUIBÓ 2022-2023_.pdf

 

 

 Explicació passos a seguir per als beneficiais del Xiquibó 2022-2023                                                      EXPLICACIÓ BENEFICIARIS XIQUIBÓ

 

 

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA CURS 2022/2023                                                                                             

 

Bases                                                                        Bases ajudes llibres de text i material escolar 2022/2023

 

 

 

 Autorizació seguretat social_1.pdf

Mantenimient tercers.pdf

Termini de presentació  

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds

 

Del 31 d'agost al 13 de setembre

 www.vinaros.es  SEU ELECTRÒNICA- SUBVENCIONS /  PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf. 

LLISTAT BENEFICIARIS DE L'AJUDA 

LLISTAT MATERIAL.pdf

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT PER A BATXILLERAT  CURS 2022/2023

Bases Bases ajudes llibres de text i material escolar batxillerat 2022/2023                          
Termini de presentació Del 31 d'agost al 13 de setembre

 

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds

 

 www.vinaros.es  SEU ELECTRÒNICA- SUBVENCIONS /  PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf.

LLISTAT BENEFICIARIS DE L'AJUDA 

LLISTAT MATERIAL BATX.pdf

 

 

AJUDA PER A TRANSPORT ESCOLAR PER ALS ALUMNES D'ESO DELS IES JOSE VILAPLANA I LEOPOLDO QUEROL  CURS 2022/2023

 Bases reguladores                                  BASES TRANSPORT CURS 2022-2023.pdf
 

AUTORITZACIÓ SEGURETAT SOCIAL.pdf

FITXA MANTENIMENT TERCERS.pdf

 

 

 

Termini de presentació

Lloc on s'han de presentar 

 

 

 

LLISTAT BENEFICIARIS TRANSPORT SECUNDÀRIA

TERMINI D'ESMENA DEL 16 AL 26 D'AGOST 2022

 

TERMINI PER A RECOLLIR LA TARGETA EN AUTOS MEDITERRANI DEL: 

 

 

 

 

Del 5 al 25 de juliol

https://vinaros.sedelectronica.es/info.0  Fi de termini

Una vegada que estigui en la seu ha d'anar: Catàleg de Tràmits---Suvbencions---ajudes transport IES---tramitació electrònica

PRESENTAR DOCUMENTACIÓ ÚNICAMENT EN FORMAT PDF

 

LLISTAT BENEFICIARIS TRANSPOR 2022-2023.pdf

 

 

 

Del 5 al 9 de setembre    NOTA EXPLICATIVA.pdf

 

 

 
 
 

ENLLAÇ/INFORMACIÓ AJUDES PER AL TRANSPORT NIVELL NO UNIVERSITARI

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=242