Servicios

AJUDES A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR -XIQUIBÓ- Curs 2020/21:  

 Bases

bases XIQUIBÓ 2020-2021.pdf

 Instància sol·licitud xiquibó Seu electrònica

 Termini de presentació d'ajudes                    Del 17 de juny al 2 de juliol 

Termini per a esmenar possibles errors      Del 17 al 28 d'agost               

 

 

 

                                      

 Lloc de  presentació                                                      SEU ELECTRÒNICA  

 

 

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL  CURS 2020/21                                                                                               

 

Bases                                                                        BASES curs 2020 / 2021
 

 

 

Termini de presentació  

 

 Del 13 al 26 d'octubre

 

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds

 

LLISTAT BENEFICIARIS DE LA AJUDA

 SEU ELECTRÒNICA / PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf.

LLISTAT BENEFICIARIS AJUDA LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR CURS 2020/2021.pdf

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT PER A BATXILLERAT  CURS 2020/21

Bases BASES Curs 2020/2021                                              
LLISTAT BENEFICIARIS DE LA AJUDA LLISTAT BENEFICIARIS AJUDA LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR CURS 2020/2021

Termini de presentació

 

Del 13 al 26 d'octubre

 

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds  SEU ELECTRÒNICA /  PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf. 

 

AJUDA PER A TRANSPORT ESCOLAR PER ALS ALUMNES D'ESO DELS IES JOSE VILAPLANA I LEOPOLDO QUEROL  CURS 2020/21

 Bases reguladores                                  BASES TRANSPORT CURS 2020-2021.pdf
 

  

 Termini de presentació 

Llistat dels beneficiaris i termini per a esmenar possibles errors

Lloc on s'han de presentar

 

    Del  13 al 31 de juliol

Del 31 d'agost a l'11 de setembre     Lloc Regidoria d' Infància i Ecudació

     SEU ELECTRÒNICA  // PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf.

 
 
 
 

ENLLAÇ/INFORMACIÓ AJUDES PER AL TRANSPORT UNIVERSITARI A LA COMUNITAT VALENCIANA

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3205.pdf

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesRH?pArId=34743&pCategoria=4&pSubCategoria=6&pTextoCercar=ajudes%20de%20matrícula