Servicios

AJUDES A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR -XIQUIBÓ- Curs 2021/22:  

 Bases

bases CHIQUIBONO 2021-2022 pdf

 Instància sol·licitud xiquibó

www.vinaros.es  Seu eletrònica

 Termini de presentació d'ajudes                

    

 

PENDENT

 

                                      

 Lloc de  presentació   (Quan s'obri el termini)                                                 www.vinaros.es   ( SEU ELECTRÒNICA )

 

 

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL  CURS 2021/22                                                                                              

 

Bases                                                                        BASES AYUDA LIBROS y MATERIAL ESCOLAR 2021-2022.pdf
 

 

 

Termini de presentació  

 

PENDENT

 

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds (Quan s'obri el termini)

 

 

 www.vinaros.es SEU ELECTRÒNICA / PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf.

 

AJUDA PER A LLIBRES DE TEXT PER A BATXILLERAT  CURS 2021/22

Bases  BASES AYUDA LIBROS y MATERIAL ESCOLAR 2021-2022.pd                                  
   

Termini de presentació

 

PENDENT

 

Lloc on s'han de presentar les sol·licituds (Quan s'obri el termini) www.vinaros.es  SEU ELECTRÒNICA /  PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf. 

 

AJUDA PER A TRANSPORT ESCOLAR PER ALS ALUMNES D'ESO DELS IES JOSE VILAPLANA I LEOPOLDO QUEROL  CURS 2021/22

 Bases reguladores                                  BASES TRANSPORT CURS 2021-2022.pdf
 

  

 Termini de presentació

Lloc on s'han de presentar (Quan s'obri el termini)

 

   PENDENT

www.vinaros.es    SEU ELECTRÒNICA  // PRESENTAR DOCUMENTS SOL EN FORMAT pdf.

 
 
 
 

ENLLAÇ/INFORMACIÓ AJUDES PER AL TRANSPORT UNIVERSITARI A LA COMUNITAT VALENCIANA

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3205.pdf

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesRH?pArId=34743&pCategoria=4&pSubCategoria=6&pTextoCercar=ajudes%20de%20matrícula