Servicios

Programa Municipal d'Absentisme escolar

Programa Municipal contra l'absentisme escolar

  • L'Ajuntament de Vinaròs ve desenvolupant des de fa anys actuacions encaminades a previndre i reduir l'absentisme escolar entre els menors.  

    Fruit d'aquestes actuacions és el Programa Municipal contra l'Absentisme escolar, impulsat per la Regidoria d'Educació i que va ser aprovat pel Ple del Consell Escolar Municipal.

Aquest programa ha sigut adaptat a la resolució de 29 de setembre de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'actuació davant situacions d'absentisme escolar en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments obligatoris i Formació Professional Bàsica.

RESOLUCIÓ-2029-09-2021.pdf

CORRECCION DE ERRORES.pdf