Servicios

Programa Municipal d'Absentisme escolar

Programa Municipal contra l'absentisme escolar

  • L'Ajuntament de Vinaròs ve desenvolupant des de fa anys actuacions encaminades a previndre i reduir l'absentisme escolar entre els menors.  

    Fruit d'aquestes actuacions és el Programa Municipal contra l'Absentisme escolar, impulsat per la Regidoria d'Educació i que va ser aprovat pel Ple del Consell Escolar Municipal.