Servicios

CENTRE D'EDUCACIÓ lNFANTIL

Els Xiquets
Centre privat autoritzat i subvencionat per la Conselleria d'Educació
Directora: Angels Arasa Roure
964 45 12 64
info@elsxiquets.com
www.elsxiquets.com

 

CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Centre E. Especial Baix Maestrat
Centre Públic
Director: Richard Campos Benitez
Adreça: Av. de Gil d'Atrosillo, s/n 
964 33 64 75
12004001@edu.gva.es  
www.mestreacasa.gva.es/web/ceebaixmaestrat

 

CENTRES PÚBLICS

CEIP Jaume I
Educació infantil i primària.
Directora: Olga Mulet Torres
Adreça: Joan Fuster 2
964 40 56 05
12006779@edu.gva.es
www.mestreacasa.gva.es/web/ceipjaumeivinaros


CEIP Manuel Foguet
Educació infantil i primària
Directora: Mercé Garreta Papaceit
Adreça: C/ de Iecla, s/n 
964 33 64 85
12004199@edu.gva.es 
www.mestreacasa.gva.es/web/manuelfoguet


CEIP Mare de Déu de l'Assumpció
Educació infantil i primària
Directora: Lourdes Garcia Baila  
Adreça: Av. de la Llibertat, s/n 
964 33 64 60
12003079@edu.gva.es
www.mestreacasa.gva.es/web/1200307900


CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia
Educació infantil i primària
Director: Daniel Martí Mulet
Adreça: Av. Llibertat, s/n 
964 33 64 65
12003146@edu.gva.es 
www.mestreacasa.gva.es/web/1200314600

 


CEIP Sant Sebastià
Educació infantil i primària
Directora: M. Carmen Fontanet Gilabert
Adreça: Av. de Tarragona, s/n 
964 33 64 55
12003067@edu.gva.es
www.mestreacasa.gva.es/web/1200306700

 

CENTRES CONCERTATS

Col·legi Consolació
Educació infantil, primària i secundària
Titular: Carmen Garcia Provinciales
Adreça: C/ de la Mare de Déu del Socors, s/n 
964 45 06 25
direccio@consolacionvinaros.com
www.consolacionvinaros.blogspot.com 

 

Col·legi Divina Providència
Educació infantil, primària i secundària
Directora: Encarna Peña Marcos
Adreça: C/ del Convent, s/n  
964 40 76 20
funddivina@gmail.com
www.divinaprovidenciavinaros.es

 

IES

IES José Vilaplana
Centre Públic 
Directora: Neus Falcó Pascual
Adreça: Av. de Gil d'Atrosillo, s/n 
964 40 56 45
12003468@edu.gva.es 
www.mestreacasa.gva.es/web/josevilaplana


IES Leopoldo Querol
Centre Públic 
Director: Andreu Branchat Grau
Adreça: Av. de Gil d'Atrosillo, s/n 
964 40 56 35
12003080@edu.gva.es 
www.iesleopoldo.edu.gva.es/moodle2
 

       
CENTRE FORMACIÓ PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" 
Director: Juan Carlos Lazaro Serrano
Passeig Marítim  s/n
964 40 56 15
12004916@edu.gva.es
fpallibertat.blogspot.com       

 

EOI el Maestrat
Directora: Beatriz Lehmann Molés
Adreça: Av. de Gil d'Atrosillo s/n ( IES Leopoldo Querol)
964 33 67 88 // horari de 10:00 a 14:00 hores
12007279@edu.gva.es
(https://mestreacasa.gva.es/web/eoimaestrat/165)