Servicios

Curs 2023-2024

Les activitats escolars del curs acadèmic 2023-2024 s'iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:

 1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s'iniciaran el 11 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.
 2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s'iniciaran el 11 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.
 3. En formació professional s'iniciaran el 11 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.
 4. L'alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica iniciarà les activitats escolars el 13 de setembre de 2023 i finalitzarà el 21 de juny de 2024.                                                                                                                                                                                   
 5. L'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciarà les activitats escolars el 13 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.
 6. En formació de Persones Adultes, s'iniciaran el 18 de setembre de 2023 i finalitzaran el 19 de juny de 2024.
 7. En ensenyances artístiques i esportives de règim especial  començaran el 20 de setembre de 2023 i finalitzaran el 19 de juny de 2024.
 8. En ensenyances d'idiomes començaran el 25 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.

 

Els períodes de vacances del curs 2023-2024 seran els següents:

 1. Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, tots dos  inclusivament                                                                                                                                                    
 2. Vacances de Pasqua: des del 28 de març fins al 8 d'abril de 2024,  tots dos inclusivament.

 

Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:

 • 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
 • 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya
 • 1 de novembre, Dia de Tots Sants
 • 6 de desembre, Dia de la Constitució 
 • 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció
 • 19 de març, Dia de Sant Josep
 • 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors

 

Dies lectius declarats festius

Dijous 7 de desembre 2023

Divendres 9 de febrer 2024

Dilluns 12 de febrer 2024