Servicios

Curs 2022-2023

Les activitats escolars del curs acadèmic 2022-2023 s'iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:

 1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s'iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.
 2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s'iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.
 3. En formació professional s'iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.
 4. L'alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica iniciarà les activitats escolars el 14 de setembre de 2022 i finalitzarà el 21 de juny de 2023.                                                                                                                                                                                   
 5. L'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciarà les activitats escolars el 14 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.
 6. En formació de Persones Adultes, s'iniciaran el 19 de setembre de 2022 i finalitzaran el 16 de juny de 2023.
 7. En ensenyances artístiques i esportives de règim especial  començaran el 21 de setembre de 2022 i finalitzaran el 16 de juny de 2023.
 8. En ensenyances d'idiomes començaran el 26 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.

 

Els períodes de vacances del curs 2022-2023 seran els següents:

 1. Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, ambdós inclosos.
 2. Vacances de Pasqua: del 6 fins al 17 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

 

Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:

 • 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya
 • 1 de novembre, Dia de Tots els Sants
 • 6 de desembre, Dia de la Constitució Espanyola
 • 8 de desembre, Dia de la Inmaculada Concepció
 • 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors

 

Dies lectius declarats festius

Diluns 31 d'octubre 2022

Divendres 17 de febrer 2023

Dilluns 20 de febrer 2023