Servicios

Curs 2020-2021

Les activitats escolars del curs acadèmic 2020-2021 s'iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:

 1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s'iniciaran el 7 de setembre de 2020 i finalitzaran el 23 de juny de 2021.
 2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s'iniciaran el 7 de setembre de 2020 i finalitzaran el 23 de juny de 2021.
 3. En formació professional s'iniciaran el 7 de setembre de 2020 i finalitzaran el 23 de juny de 2021. Excepcionalment l'alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica iniciarà les activitats escolars el 21 de setembre de 2020 i finalitzarà el 23 de juny de 2021.                                                                                                                                                                                    L'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciarà les activitats escolars el 14 de setembre de 2020 i finalitzaran el 23 de juny de 2021.
 4. En formació de Persones Adultes, s'iniciaran el 17 de setembre de 2020 i finalitzaran el 18 de juny de 2021.
 5. En ensenyances esportives reglades i artístiques començaran el 28 de setembre de 2020 i finalitzaran el 23 de juny de 2021.
 6. En ensenyances d'idiomes començaran el 5 d'octubre de 2020 i finalitzaran el 30 de juny de 2021.

 

Els períodes de vacances del curs 2020-2021 seran els següents:

 1. Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, ambdós inclosos.
 2. Vacances de Pasqua: de l'1 fins  al 12 d'abril de 2021, ambdós inclosos.

 

Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:

 • 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
 • 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya
 • 8 de desembre, Dia de la Inmaculada Concepció
 • 19 de març, Sant Josep