Servicios

Curs 2019-2020

Les activitats escolars del curs acadèmic 2019-2020 s'iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:

 1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s'iniciaran el 9 de setembre de 2019 i finalitzaran el 18 de juny de 2020.
 2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s'iniciaran el 9 de setembre de 2019 i finalitzaran el 16 de juny de 2020.
 3. En formació professional s'iniciaran el 9 de setembre de 2019 i finalitzaran el 16 de juny de 2020. Excepcionalment l'alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica iniciarà les activitats escolars el 23 de setembre de 2019 i finalitzarà el 16 de juny de 2020.                                                                                                                                                                                    L'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciarà les activitats escolars el 16 de setembre de 2019 i finalitzaran el 23 de juny de 2020.
 4. En formació de Persones Adultes, s'iniciaran el 17 de setembre de 2019 i finalitzaran el 12 de juny de 2020.
 5. En ensenyances esportives reglades i artístiques començaran el 23 de setembre de 2019 i finalitzaran el 16 de juny de 2020.
 6. En ensenyances d'idiomes començaran l'1 d'octubre de 2019 i finalitzaran el 24 de juny de 2020.

 

Els períodes de vacances del curs 2019-2020 seran els següents:

 1. Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos.
 2. Vacances de Pasqua: del 9 al 20 d'abril de 2020, ambdós inclosos.

 

Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:

 • 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
 • 1 de novembre, Festa de Tot Sants
 • 6 de desembre, Dia de la Constitució
 • 19 de març, Sant Josep
 • 1 de maig, Festa del Treball