Servicios

CEIP ASSUMPCIÓ

El CEIP Ntra. Sra. de l'Assumpció va sol·licitar amb núm. de registre d'entrada 2018-E-RC-1670 data 31/01/2018 un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud  a la Generalitat Valenciana  mitjançant del Pla Edificant amb data 23/02/18  núm. registre 05TUI/2018/6104.

Amb data 8 de març  ens autoritzen a demanar la delegació de competències per a fer les actuacions sol·licitades.

IES JOSÉ VILAPLANA;

L'IES José Vilaplana va sol·licitar l'adequació/ampliació del centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant amb data 24/01/18  núm. registre 05TUI/2018/1962.

RESOLUCIÓ IES JOSÉ VILAPLANA.pdf

IES LEOPOLDO QUEROL;

L'IES Leopoldo Querol va sol·licitar diferents actuacions al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant amb data 31/01/18  núm. registre 05TUI/2018/3278.

Amb data 8 de març ens autoritzen a demanar la delegació de competències per a fer les actuacions sol·licitades.

Amb data 30 de maig de 2018 la Generalitat Valenciana ens remet resolució del Conseller d'educació, investigació, cultura i esports de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'ajuntament de Vinaròs per a les diferents actuacions. Codi 12003080.

RESOLUCIÓ IES LEOPOLDO QUEROL.pdf

COL·LEGI EDUCACIÓ ESPECIAL

El CEE Baix Maestrat va sol·licitar amb núm. de registre d'entrada 2018-E-RC-2040 data 07/02/18 un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant del Pla Edificant amb data 05/03/18 núm. registre 05TUI/2018/7155.

CEIP MISERICÒRDIA

El CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia va sol·licitar amb núm. de registre d'entrada 2018-E-RC-1483 data 30/01/18 un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant del Pla Edificant amb data 08/02/18 núm. registre 05TUI/2018/4073.

Amb data 8 de març ens autoritzen a demanar la delegació de competències per a fer les actuacions sol·licitades.

Amb data 30 de maig de 2018 la Generalitat Valenciana ens remet resolució del Conseller d'educació, investigació, cultura i esports de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'ajuntament de Vinaròs per a les diferents actuacions. Codi 12003146.

RESOLUCIÓ CEIP MISERICÒRDIA.pdf

CEIP SANT SEBASTIÀ

El CEIP Sant Sebastià ha sol·licitat cobrir pista esportiva existent i les instal·lacions necessàries en l'anomenada pista.

Noves peticions per part del CEIP Sant Sebastià arranjament del pati d'infantil amb instal·lacions de jocs infantils, arener, etc. També arranjament clos perimetral del centre.

Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant del Pla Edificant amb data 03/04/18 núm. registre 05TUI/2018/11424.

Es va fer la sol·licitud d'aquesta nova petició a la Generalitat Valenciana mitjançant del Pla Edificant amb data 09/04/18 núm. registre 05TUI/2018/12361.

JAUME I

Amb data 30 de maig de 2018 la Generalitat Valenciana ens remet resolució del Conseller d'educació, investigació, cultura i esports de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives en l'ajuntament de Vinaròs per a l'actuació de la nova construcció del centre educatiu. Codi 12006779.

RESOLUCIÓ CEIP JAUME I pdf